Tag: lưới in kim tuyến

Đặc điểm của lưới in lụa kim tuyến
Lưới in lụa kim tuyến có độ bền, đẹp quyết định đến chất lượng bản in rất cao. Chính vì thế, khi lựa chọn loại