Tag: giấy in nhiệt

Giấy in nhiệt lên vải tối màu
Có 2 loại giấy in nhiệt cơ bản đó là giấy in nhiệt màu sáng và giấy in nhiệt màu tối. Tùy thuộc vào màu
Giấy in nhiệt 3G JetOpaque
Giấy in nhiệt 3G JetOpaque là giấy in nhiệt cao cấp, được tẩm hóa chất có chức năng thấm mực và chuyển lên vật dụng
Giấy in nhiệt Jetpro
Giấy in nhiệt Jetpro là một loại giấy đặc biệt có tẩm hóa chất có chức nắng thấm mực và chuyển lên vật dụng cần