Tag: giấy in nhiệt vải tối màu

Giấy in nhiệt lên vải tối màu
Có 2 loại giấy in nhiệt cơ bản đó là giấy in nhiệt màu sáng và giấy in nhiệt màu tối. Tùy thuộc vào màu