Tag: giấy in chuyển nhiệt

Giấy in nhiệt 3G JetOpaque
Giấy in nhiệt 3G JetOpaque là giấy in nhiệt cao cấp, được tẩm hóa chất có chức năng thấm mực và chuyển lên vật dụng
Giấy in nhiệt Jetpro
Giấy in nhiệt Jetpro là một loại giấy đặc biệt có tẩm hóa chất có chức nắng thấm mực và chuyển lên vật dụng cần
Giấy in chuyển nhiệt vải, ly sứ màu trắng
Giấy in chuyển nhiệt là một loại giấy đặc biệt có tẩm hóa chất có chức nắng thấm mực và chuyển lên vật dụng cần