Tag: dịch vụ in quà tặng

In chuyển nhiệt quà tặng
Khác với chất liệu in decal dầu, giấy in decal chuyển nhiệt cho ra hình ảnh in ấn trung thực, màu sắc rõ ràng hơn,