Tag: decal chuyển nhiệt mũ bảo hiểm

Decal chuyển nhiệt hình ảnh trang trí nón bảo hiểm
Nón bảo hiểm là chất liệu dễ in ấn bằng decal nhiệt, chính vì thế với decal nhiệt bạn có thể cắt dán hoặc thiết