Tag: chuyển nhiệt lên gỗ

In chuyển nhiệt hình ảnh chất liệu gỗ
Decal nhiệt có thể dùng để in chuyển nhiệt hình ảnh lên nhiều chất liệu khác nhau như: vải, sành sứ, thủy tinh,... và trong