Tag: bảo hành

Dịch vụ in tem bảo hành
Tem bảo hành là loại tem dùng để niêm phong hàng hóa khi lưu thông trên thị trường. Tem có 2 loại chính sau: Tem