Những ảnh hưởng của chồng màu đến chất lượng phục chế màu

Sự chồng màu có ảnh hưởng đến chất lượng phục chế màu. Những thay đổi về chồng màu có thể làm giảm độ phân giải và độ sắc nét. Nó cũng có thể tạo ra các vân moire.

Độ lệch màu phần lớn phụ thuộc vào độ phân giải tram và độ sắc nét của hình ảnh. Những hình ảnh chụp không sắc nét hoặc có độ phân giải thấp ít bị ảnh hưỡng bởi chồng màu hơn những bức ảnh chụp sắc nét và có độ phân giải cao.

Chồng màu không chính xác gây lệch màu, biên chữ có viền hồng

Chồng màu không chính xác cũng làm cho hình ảnh nhìn thô hơn

Chồng màu không chính xác sẽ làm giảm độ phân giải của hình ảnh

Nghiên cứu cho thấy sự biến thiên chồng màu của các điểm tram lên đến 1/2 kích thước của nó (+/- 0.002 inch cho độ phân giải tram 150 lpi). Bon chồng màu là công cụ giúp tìm ra sự lệch màu dù rất nhỏ. Chồng màu không chính xác có thể làm biến đổi màu. Nếu 2 điểm tram nằm cạnh nhau thì màu tạo ra sẽ do sự kết hợp màu cộng của hai màu mực dùng để in điểm tram này, nếu chồng màu lệch làm cho 2 điểm tram nằm chồng lên nhau thì màu thu được sẽ là sự kết hợp của những bức xạ giấy trắng và các bức xạ đến từ điểm tram in chồng. Mức độ biến đổi màu phụ thuộc vào độ phân giải tram, giá trị tầng thứ tram ở từng màu, dộ biến thiên chồng màu thực tế và các lớp mực đang được sử dụng.

Bon chồng màu là công cụ giúp tìm ra sự lệch màu dù rất nhỏ

Sự biến đổi màu sắc trong in ấn là một trong những lý do người ta không in các màu ở cùng một góc. Việc in màu ở cùng một góc cho độ phân giải cao hơn nhiều so với in 4 màu ở 4 góc xoay khác nhau, nhưng điều này chỉ được thực hiện khi nào duy trì được sự chính xác chồng màu tuyệt đối, đây là một khả năng mà không một nhà máy in nào thực hiện được.

Vietnamprint (Nguồn: Màu sắc: Lý Thuyết & Ứng dụng – Tiến sĩ Ngô Anh Tuấn)


Leave a Reply